Kontrakten med Fredericia

Det har været et turbulent år i Fredericia kommune og det kan ikke undgås, at det har haft en påvirkning på tilliden til politikerne. Vi tror derfor på, at det er tid til ro, stabilitet, en klar politisk retning og ikke mindst politisk ledelse.

Venstre har fremlagt et ambitiøs valgoplæg med klare retninger for fremtidens Fredericia og med afsæt i det, ønsker vi derfor at fremlægge en meget tydelig plan for de første 100 dage.

Vi kalder det ”Kontrakten med Fredericia”.

Vi tror på brede løsninger, åbenhed, dialog og klare aftaler.

Indenfor de første 100 dage har vi sat følgende retninger for at opnå et menneskeligt Fredericia i vækst:

  • Vi vil skabe vækst ved at vedtage en ambitiøs vision for Fredericia og en ny bosætningsstrategi i samarbejde med borgerne og erhvervslivet
  • Vi vil åbne op ved at indføre spørgetid ved byrådsmøderne, oprette et borgerpanel og oprette flere lokalråd samt lytte og handle ud fra den dialog, der er nødvendig med de eksisterende brugerorganer
  • Vi vil møde dagligdagen, hvor den leves ved at besøge 50 virksomheder og 50 offentlige og private institutioner på 100 dage, fordi vi vil styrke samarbejdet og dialogen med erhvervslivet, medarbejderne, forældrene, de pårørende, beboerne, brugerne og de studerende
  • Vi vil gøre folkeskolen bedre ved at fremlægge en handleplan for at sikre mere ro i klassen og gøre op med den høje inklusion, så folkeskolen igen kan blive et naturligt førstevalg for alle
  • Vi vil gøre det billigere og bedre at være børnefamilie i Fredericia ved at udarbejde en plan for sænkning af forældrebetalingen på dagtilbud og for investeringer i bedre normeringer i dagtilbud, SFO og fritidsklubberne
  • Vi vil have en værdig ældrepleje til alle og færre ensomme ældre, derfor vil vi udarbejde en handleplan, som tager højde for udviklingen i demografien, hvor vi de kommende år ser en markant stigning i antallet af ældre
  • Vi vil have minimum et friplejehjem i Fredericia og vil derfor indlede en dialog med relevante udbydere med henblik på etablering